В честь 20-летия КОО (Казахстанское общество офтальмологов) проходит акция 20 добрых дел: в "Городской Многопрофильной больнице №2" провели апробацию внедрения новой технологии микроимпульсного лазера Cyclo G6

12 октября в «Городской Многопрофильной больнице №2» акимата города Астана в честь 20-летия КОО (Казахстанское общество офтальмологов) прошла акция : 20 добрых дел, инициатором является Турсунгуль Кобжасаровна Ботабекова доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАН РК, президент Казахстанского общества офтальмологов. Совместно с компанией «ALFAWZ» г.Астана и InTechMed — представительство московской компании АО Трейдомед Инвест в Казахстане провели апробацию микроимпульсного лазера Cyclo G6.

В акции участвовали Рамазанова Ботагоз Айтбаевна кандидат медицинских наук, научный секретарь КОО, старший ординатор Центра микрохирургии глаза, Кульбака Сергей Александрович главный внештатный офтальмолог г. Астана, Купенов Сунгат Каратаевич Руководитель Центра Микрохирургии Глаза.

Первая часть мероприятия состояла из отбора пациентов которых предварительно отобрали. Во второй части представитель компании InTechMed Лавринович Андрей проводил мастер-класс о свойствах лазерного аппарата Сyclo G6. Далее врачи приступили к операции,где предварительно были отобраны пациенты. Были проведены 4 операции пациентам кому была необходима терапия. В основном это пожилые люди которые утратили способность хорошо видеть и нуждались в данной терапии.

Сунгат Каратаевич и Ботагоз Айтбаевна первые испытали данный аппарат далее команда из центра микрохирургии продолжила операции .

Лазерная система Iridex Cyclo G6 — это инновационный аппарат для циклофотокоагуляци, который может работать с различными лазерными зондами — MicroPulse P3 и G-Probe.

Показания к проведению микроимпульсной циклофотокоагуляции (мЦФК):

  • Первичная открытоугольная глаукома 2, 3, 4 стадия;
  • Рефрактерная Глаукома;
  • Терминальная болящая Глаукома;
  • Пигментная Глаукома;
  • Псевдоэксфолиативная глаукома;

Операция безболезненна, проводится под ретробульбарной, субтеноновой анестезией и длится в среднем 10 – 15 минут (из них непосредственно воздействие лазера составляет примерно 2.5 минуты), болевых ощущений не будет, но пациент чувствует прикосновения и видит яркий свет микроскопа. Во время операции оперируемый глаз все время будет открыт при помощи блефаростата. Применение высокоточных технологий требует от пациента соблюдения некоторых правил и порядка действий. Во время операции нужно смотреть прямо перед собой или в сторону, соответственно рекомендациям хирурга.

ҚОҚ (қазақстандық офтальмологтар қоғамы) 20 жылдығына орай 20 игі іс акциясы өтуде : Астана қаласы әкімдігінің "№2 көпбейінді қалалық ауруханасында" Cyclo G6 микроимпульсті лазері сынақтан өтті

12 қазанда Астана қаласы әкімдігінің «№2 көпбейінді қалалық ауруханасында»

ҚОҚ (қазақстандық офтальмологтар қоғамы) 20 жылдығына орай : 20 игі іс акциясы өтті, бастамашысы медицина ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, қазақстандық офтальмологтар қоғамының президенті Тұрсынгүл Қобжасарқызы Ботабекова. Астана қаласы «ALFAWZ» компаниясымен және intechmed — Қазақстандағы трейдомед Инвест АҚ мәскеулік компаниясының өкілдігімен бірлесіп Cyclo G6 микро импульсті лазерін сынақтан өткізді.

Акцияға медицина ғылымдарының кандидаты, ҚОҚ ғылыми хатшысы, Көз микрохирургиясы орталығының аға ординаторы Рамазанова Ботагөз Айтбайқызы, Астана қаласының бас штаттан тыс офтальмологы Кулбака Сергей Александрович, Көз микрохирургиясы орталығының басшысы Купенов Сұңғат Қаратайұлы қатысты.

Іс-шараның бірінші бөлімі алдын-ала таңдалған пациенттерді таңдаудан тұрды. Екінші бөлімде Intechmed компаниясының өкілі Лавринович Андрей Сyclo G6 лазерлік аппаратының қасиеттері туралы мастер-класс өткізді. Содан кейін дәрігерлер операцияға кірісті, онда пациенттер алдын-ала таңдалды. Терапияны қажет ететін пациенттерге 4 операция жасалды. Бұл негізінен қарт адамдар жақсы көру қабілетін жоғалтқан және осы терапияға мұқтаж жандар.

Сұңғат Қаратайұлы мен Ботагөз Айтбайқызы осы аппаратты алғашқылардың бірі болып сынады әрі қарай микрохирургия орталығының командасы операцияларды жалғастырды .

Iridex Cyclo G6 лазерлік жүйесі әртүрлі лазерлік зондтармен — MicroPulse P3 және G-Probe-мен жұмыс істей алатын инновациялық циклофотокоагуляция аппараты болып табылады.

Микроимпульсті циклофотокоагуляцияны (мЦФК)жүргізуге көрсеткіштер:

* Бастапқы ашық бұрышты глаукома 2, 3, 4 кезең;

* Рефрактерлі Глаукома;

* Терминалды ауырсынуы бар Глаукома;

* Пигментті Глаукома;

* Псевдоэксфолиативті Глаукома;

Операция ауыртпалықсыз, ретробульбарлы, субтенонды анестезиямен жасалады және орта есеппен 10-15 минутқа созылады (оның ішінде лазердің тікелей әсері шамамен 2.5 минутты құрайды), ауырсыну болмайды, бірақ пациент жанасуды сезінеді және микроскоптың өткір жарығын көреді. Операция кезінде операцияланған көз блефаростаттың көмегімен үнемі ашық болады. Жоғары дәлдіктегі технологияларды қолдану пациенттен кейбір ережелер мен іс-қимыл тәртібін сақтауды талап етеді. Операция кезінде хирургтың ұсыныстарына сәйкес тікелей алдыңызға немесе бүйіріңізге қарау керек.

Прокрутить вверх